آموزش رندرگیری سریع با کی شات

280,000 تومان

در این آموزش می خواهیم یک مدل سه بعدی را وارد محیط کی شات کنیم. به مدل سه بعدی متریال بدهیم و بعد از تنظیمات فضا و … خیلی سریع از مدل سه بعدی یک رندر تهیه کنیم.