آموزش طراحی جواهرات ورونویی با پلاگین eVe-Veronax در ماتریکس

85,000 تومان

در این ویدیو روش استفاده از پلاگین eVe-Veronax در طراحی جواهرات ورونویی با ماتریکس آموزش داده می شود.