آموزش ایجاد هواکش سشوار با گرس هاپر

رایگان!

در این فیلم روش ایجاد هواکش سشوار با گرس هاپر آموزش داده می شود. در واقع با ایجاد نقطه جذب و تغییر اندازه سوراخ ها به کمک گرس هاپر می توانیم الگوهای زیبایی را برای هواکش سشوار ایجاد کنیم.